1 min read

Krav på förarbevis för vattenskoter

Äntligen kom det, för oss paddlare, efterlängtade beslutet om krav på förarbevis för att få köra vattenskoter.
Krav på förarbevis för vattenskoter

Från och med den 1 maj 2022 krävs förarbevis för att få köra vattenskoter. Det finns, sedan den 1 juni 2019, en åldersgräns på 15 år. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.

Transportstyrelsen